Hindulaisuuden Kirja Veda

Lähettäjä by on touko 7, 2018 in Suomen

Hindulaisuus on maailman vanhimpia uskontoja. Alunperin sanalla hindulainen ei alun perin tarkoitettukaan uskontoa vaan kansaa, joka saapui Intiaan alun perin noin kaksi tuhatta vuotta ennen ajanlaskun alkua. Näiden tulijoiden uskonnollisuus oli hyvin monivivahteista ja kielenä oli sanskrit. Heidän tulostaan asti tämä kieli on säilynyt uskonnon ja tiedon kielenä Intiassa. Intiassa kyseistä kieltä ei kuitenkaan puhunut kukaan vaan kieli oli vain pappien ja oppineiden kielenä. Hindujen pyhä kirja tai kaikkein pyhin kirjoituksista kutsutaan nivellä Veda. Veda tarkoittaa tietokokoelmaa ja jakautuu neljään eri osaan. Rigveda pitää sisällänsä hymnejä jumalille. Sen kirjoitukset ovat erittäin vaikea lukuisia ja tästä syystä kirjaa on ollut vaikea tulkita ja lukea. Tätä kirjaa sanotaan maailman vanhimmaksi kirjaksi. Legenda tarina Ramayana on peräisin tästä kirjasta mitä vielä tänäkin päivänä esitetään kaikessa musiikissa, kulttuurissa ja teatterissa sekä elokuvissa intialaisessa kulttuurissa on siis tärkeimpiä sankaritarinoita, joissa hyvä voittaa pahan läpi hindulaisen historian.

Mitä on hindulaisuus

Maailmankäsitys eroaa hindulaisessa uskonnossa paljon kristinuskosta ja muista uskonnoista. Sielua ei käsitellä yhtälailla hindulaisuudessa kuin muissa uskonnoissa. Hindulainen uskoo uudestisyntymiseen ja minän tai todellisen itsen uudelleen syntymästä. Sielu ei siis vaella vaan kaikissa elävissä olennoissa on atman, joka tarkoittaa, että se säilyy tai on ikuista. Hindut kunnioittavat luontoa ja äitiyttä. Äiti maa on keskiössä hindulaisuudessa. Samoin symbolisesti suurta kunnioitusta saa osakseen lehmä, sillä se on hedelmällisyyden, äitiyden ja hyvinvoinnin symboli. Lehmä on eläin ja äiti-hahmo, joka antaa oman maitonsa, elämän ruokansa myös muille nisäkkäille ja tästä syystä se on pyhä hindulaisuudessa. Hindulaisuuden mukaan jumala on osa meitä ja luontoa eikä erillinen hahmo tai olento ja siksi se ilmenee kaikkialla ja kaikessa. Vesi on myös jumaluuden symboli, koska se ylläpitää elämää ja puhdistaa. Tästä syystä pyhät paikat ovat usein rakennettu jokien ja virtausten lähelle, joissa myös ruumiit matkaavat seuraavaan elämäänsä tuhkapolttohautauksen jälkeen, jolloin ruumiin tuhkat sirotellaan jokeen.

Mitä on hindulaisuus

Karma

Yksilön tehtävä maailmassa on tehdä oma osansa maalamankaikkeuden tasapainon säilymisessä. Karma tarkoittaa lyhyesti sitä, että jokainen teko johtaa johonkin seuraamukseen. Ehkä kaikkein tunnetuin osa hindulaisuutta ympäri maailman on se, että hindu uskoo uuteen ruumiillistumiseen, eli siihen  että atman, tuo todellinen minä syntyy kuoleman jälkeen uusiksi toiseen ruumiiseen ja omalla toiminnallaan voi vaikuttaa elämässään siihen, mihin ja minkälaiseen kohtaloon ja ruumiiseen tuo atman seuraavaksi syntyy. Huono ja itsekäs elämä johtaa huonompaan seuraavaan elämään ja ala-arvoisempaan asemaan ja hyvä, epäitsekäs elämä johtaa hyvään jälleensyntymiseen. Arvostettuja hyveitä hindulaisuudessa ovat totuus, anteliaisuus, vieraanvaraisuus, väkivallan välttäminen, myötätunto ja puhtaus. Hindulaisuuden lopullinen päämäärä on saavuttaa moksha, joka on lopullinen irtaantuminen jälleensyntymisen kierrosta. Vapautukseen johtaa kolme tietä, jotka ovat tiedon tie eli kurinalainen opiskelu ja meditaatio. Todellisuus ei ole aistien havaittava maailma vaan sen takana oleva tietoisuuden valo. Toinen tie on toiminnan tie, jossa on tarkoitus epäitsekkäästi suorittaa askareita yhteiskunnassa omistautuen täysin jumalalle. Ja kolmas tie joka on hartauden tie, jonka kulkijat kokevat ja tuntevat jumalan ja ovat antautuneet tälle täysin ja kokevat omaavansa henkilökohtaisen suhteen jumalaan.

Vaikka hindulaisuus ei olisi uskonnollisesti tärkeä, voi sieltä filosofisesti ottaa paljon oppia irti ja tietoisesti opetella hindulaisuuden juuria sekä toteuttaa itseään sen filosofian kautta, sillä hindulaisuus on avoin ja hyväksyvä sekä kaunis uskonto.