Maailman vaikutusvaltaisimmat kirjat

Lähettäjä by on kesä 20, 2019 in Suomen

Kirjoilla on läpi historian ollut suuri merkitys ihmiskunnan ajattelun ja toiminnan kehityksessä. Kirjoista on opiskeltu uskontoja, filosofiaa, tiedettä, tekniikkaa ja lukuisia muita aiheita, ruokkimaan loputonta tiedonjanoamme. Kirjoilla on aina ollut paljon vaikutusvaltaa ja ne muokkaavat edelleen, tänäkin päivänä meidän tapaamme ajatella ja suhtautua ympäröivään maailmaan, kuten myös mielemme mysteereihin.

Ilman kirjoja olisi elämä varmasti hyvin erilaista. Ne avartavat maailmankuvaamme ja ovat antaneet vastauksia moniin arvoituksiin ja kysymyksiin. Tiede on tuonut itseään julki kansankeskuuteen nimenomaan kirjojen kautta ja ensimmäiset filosofiset opukset ovat edelleen suuressa arvossa. Nykyään paperisia painoksia korvataan sähköisillä teksteillä, mutta silti edelleen painetussa kirjassa on selittämätöntä vetovoimaa, joka ennustaa fyysisten opusten säilymistä vahvasti ihmisten keskuudessa. Tai näin ainakin moni toivoo. Suurten ajattelijoiden teokset ovat muokanneet käsitystämme itsestämme ja vaikuttaneet monet kerrat myös siihen, kuinka näemme yhteiskunnan ja kaikki sen ongelmat. Edelleen koulut käyttävät opiskelumateriaalina entisaikojen filosofien ja tiedemiesten ajatuksia ja teorioita, jotka ovat luoneet vahvan pohjan sille, keitä ja missä me uskomme tänä päivänä olevamme. Myös uskontojen pyhät kirjat ovat ehdottomasti vaikutusvaltaisimpien teosten kärkipäässä. Jo kauan ennen tieteellistä kirjallisuutta maailmankuva rakentui uskonnollisten kirjoitusten pohjalta ja suuri osa ihmisistä pitää edelleen esimerkiksi Raamatun tai Koraanin sanaa kaikkein tärkeimpänä elämän ohjenuorana. Myös Hindulaisuuden, buddhalaisuuden ja taolaisuuden pyhiä tekstejä opiskellaan edelleen ympäri maailmaa, yrittäen selvittää salaisuudet kertomusten ja mystiikan takana. Ei sovi myöskään unohtaa romaanikirjallisuuden vaikutusta ihmisten mieliin ja sydämiin. Lukuisat teokset ovat liikuttaneet, kauhistuttaneet ja vihastuttaneet kansaa sekä aiheuttaneet jopa varsin äärimmäisiä rektioita kapinoista itsemurhiin. Fiktiokirjallisuuden merkitystä ei siis voida väheksyä, vaan sen voima on yleensä samaistuttavuudessa ja tunteisiin iskevässä inhimillisyydessä.

Suosituimmat ylitse muiden

Kun lähdetään listaamaan kaikkein suosituimpia kirjoja, joudutaan usein pohtimaan, kuinka kyseinen asia tulisi määritellä? Onko suosituin se teos, jota on tilastollisesti myyty eniten? Entä sitten vaikutusvaltaisin? Helposti voisi päätellä, että kaikki suurimpien uskontojen pyhät kirjat ovat varmasti vaikuttaneet ihmiskunnan historiaan kaikkein voimakkaimmin.

Suosituimmat ylitse muiden

Suuria reaktioita ovat aiheuttaneet myös varhaiset filosofiset pohdinnat ja teoriat. Kun näitä kirjallisuuden merkkipaaluja aletaan listaamaan, löytyy sieltä useimmiten ainakin Platonin Valtio sekä Aristoteleen dialogit. Kummankin ajatuksia pyritään yhä innokkaasti soveltamaan nykyaikaan muun muassa tämän päivän filosofien ja opiskelijoiden kesken.Yhteiskuntafilosofisesti ison vaikutuksen teki aikoinaan Karl Marxin teos, Kommunistinen manifesti. Marxin teoria käsittelee muun muassa yhteiskunnallisia luokkaristiriitoja ja häntä kutsutaankin uudenaikaisen kommunismin ja sosialismin perustajaksi. Runokirjallisuuden osalta esiin nousee antiikin Kreikan myyttinen runoilija Etusivuros ja hänen tunnetuimmat eepoksensa Iliaan ja Odysseian.  Näytelmäkirjailijoista tunnetuimmaksi osoittautuu epäilyksettä englantilainen William Shakespeare useilla kuuluisilla teoksillaan, kuten Hamlet, Macbeth ja Romeo ja Julia. Lajien synty, on englantilaisen luonnontieteilijän, Charles Darwinin, teoria lajien taistelusta olemassaolosta ja luonnollisen valinnan kautta tapahtuneesta lajien synnystä. Siitä on sittemmin muodostunut kehitysopin (eli evoluutioteorian) perusteos. Albert Einstein puolestaan ravisteli tiedepiirejä teoriallaan suhteellisuusteoriasta sekä sitä käsittelevällä kirjallisuudella. Romaanikirjallisuuden osalta muutamia merkittäviä teoksia ovat ainakin George Orwellin Vuonna 1984, William Golding Kärpästen herra, Leo Tolstoin Anna Karenina, Herman Melvillen Moby Dick ja J.R.R. Tolkien Taru sormusten herrasta. Kirjat ovat meille usein hyvin henkilökohtainen aihe ja jokaisella on omat mieltymyksensä ja näkemyksensä siitä, mikä kirja ansaitsee mestariteoksen tittelin. Kirjat opettavat, auttavat ajattelemaan ja tuovat esiin loputtoman tunteiden kirjon. Niillä on ollut valtava merkitys yhteiskunnan historiassa ja varmasti yhtä suuri merkitys myös sen tulevaisuudessa.